?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Музыка

SIA
Elastic Heart - нравится чем-то, что я для себя называю многослойностью - хочется прислушиваться.Prāta Vētra
Ziemu Apēst - вот люблю я слова их песен!Caur blāvu virtuves logu
Rīta saule laužas iekšā
Kā ostā atgriežas kuģi
Tā es atgriežos tavā priekšā
Un kā reiz rakstīja dzejnieks
Tādas lielas laimes jau nav
Ir tikai mazas laimītes
Un tagad kopā mums ir katram sava
Comments

( 2 comments — Leave a comment )
bokkob
Mar. 12th, 2015 12:43 pm (UTC)
а художественный перевод? :)
sommer_fugl
Mar. 12th, 2015 07:16 pm (UTC)
Слова простые, но душевные просто :).
( 2 comments — Leave a comment )